Som medlem kan optages alle, der har modtaget foreningens vedtægter og udfyldt en indmeldelsesblanket.
Optagelse af personer under myndighedsalder kræver forældre eller værges underskrift.
Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er indbetalt.

Medlemsskab:
Kontingent udgør 600,00 kr. halvårlig.